با تشکر از همه دوستانی که در گذاشتن اشعار این شاعر گران قدر ما رو همراهی کردند

موفق باشید

قفل .