همه این چیزارو مبینیمو میشنویم ولی بازم مهم نیست.
ممنون از مطلب خوبتون