سلام من درروز29/8/1372آبان بدنیااومدم.بزن اون دست قشنگه رو72):
عاشق اسپانیاوتیم بارسلوناهستم وتیم ایرانی استقلال
خیلی خیلی احساساتی هستم.بامزه.شوخ وغمگین {البته خودمم تولدکسی رویادم نمیره ها}70):
من دختریکیم وآخری.بیشتراهنگهای غمگین گوش میدم وتواتاقمم فکر میکنم دارم افسرده میشم.احساس میکنم دلیلی واسه زندگی ندارم ولی چه میشه کردنه به خواست خودم به این دنیااومدم ونه به خواست خودم ازاین دنیامیرم.
واسه خانواده ام ارزشواحترام زیادی قائلم ودوسش دارم.
من یکبارتوزندگیم ضربه ی بدی خوردم وعشق کسی روباورکردم ولی قلبم شکست چشمام خیس ووجودم خوردوخودم نابود.
همیشه میخواستم به همه ثابت کنم که عشق فقط مال توقصه هاوکتابانیست ولی افسوس...
شایدشمامتوجه نشین دردمنوودرک نکنین همیشه میگن تاکسی پاش نشکنه نمیفهمه دردکسی که پاش شکسته چه دردیه.وامیدوارم هیچوقت این مشکل واستون اتفاق نیفته
ببخشیدناراحتتون کرد.
ارزوی موفقیت واسه تمام نفسایی که توکوچولوهستن دارم
زندگی پستی وبلدی های خودشوداره مابایدیادبگیریم ازتجربه هامون که چجوری بایدازاوناردبشیم.