سلام !

محسن هستم !

بچه دوم خانواده ! و تک پسر !

16 سالمه !

اهل دزفول هستم !

اخلاقم : خیلی مهربون.شوخ.با جنبه.و.........

همه میگن که خیلی خوش تیپ و قیافم اما خودم نمیدونم !


و...........................!:10: