برخی از تازه ترین تحقیقات را درباره عشق بخوانید .


نتایج FMRI از مغز عاشقان :roll:

روان شناسان می گویند عشق از 3 عنصر اصلی تشکیل شده است که عبارت اند از : شور عشق :roll: ، شناخت و صمیمیت ...