مطالب طنز

فقط خانم ها بخونند…

اين مقاله فقط جنبه سرگرمي دارد و قصد توهين ندارد. چرا خدا مردها را آفريد؟ 1. هدف خاصي نبود 2. ... ادامه

آرشیو