سایت کوچولوفود افتتاح شد

با سلام و درود بر همراهان کوچولو...

با تلاش و همراهی یک کادر مجرب و با تجربه در زمینه فینگرفود ، سایت جدیدی به نام کوچولوفود طراحی و ایجاد کردیم.

سایت کوچولوفود ، فروشگاه فروش آنلاین نیازهای دورهمی نظیر فینگر فود ، دسر ، سالاد ، مزه و ... می باشد.

کوچولوفود دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت معدن و تجارت است و زیر نظر مستقیم کوچولو فعالیت میکنم و انشالله بهترین در نوع خود خواهد شد

حتما از این سایت زیبا و مفید دیدن و خرید کنید:

www.KocholoFooD.com

...

از کوچولو ، کوچولوفود به دنیا آمد...

تقویم سال ١٣٨۶

دسته بندی: اخبار جالب | نویسنده : admin |

  
تقویم سال ١٣٨۶ خورشیدى

لحظه تحویل سال بوقت ایران
چهار شنبه ١ فروردین ١٣٨۶
ساعت ٣ و ٣٧دقیقه و ٢۶ ثانیه

برای دیدن تقویم کامل همراه با عکس، روی ادامه متن کلیک کنید

تقویم سال ١٣٨۶ خورشیدى
PERSIAN CALENDAR – 1386

 

لحظه تحویل سال بوقت ایران
چهار شنبه ١ فروردین ١٣٨۶
ساعت ٣ و ٣٧دقیقه و ٢۶ ثانیه

 
لحظه تحویل سال بوقت اروپاى غربى
چهار شنبه ٢١ مارس ٢٠٠٧
ساعت ١ و ٧ دقیقه و ٢۶ ثانیه

فروردین ١٣٨۶
March-April 2007

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
٣

۲۳

٢
 

22

١

۲۱

 

١٠

۳۰

٩

۲۹

٨

۲۸

٧

۲۷

۶

۲۶

۵

۲۵

۴

۲۴

١٧
 

6

١۶

۵

١۵

۴

١۴

۳

١٣

۲

١٢

۱ April

١١

۳۱

٢۴

۱۳

٢٣
 

12

٢٢

۱۱

٢١

۱۰

٢٠

۹

١٩

۸

١٨

۷

٣١

۲۰

٣٠

۱۹

٢٩

۱۸

٢٨

۱۷

٢٧

۱۶

٢۶

۱۵

٢۵

۱۴

١٢ فروردین = روز جمهورى اسلامى ١ – ۴ فروردین = تعطیلات نوروزى    
  ١٣      فروردین = سیزده بدر   


 

 


اردیبهشت ١٣٨۶
April-May 2007

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat

 

 

٧

۲۷

۶
 

26

۵

۲۵

۴

۲۴

٣

۲۳

٢

۲۲

١

۲۱

١۴

۴

١٣

۳

١٢

۲

١١

۱ May

١٠

۳۰

٩

۲۹

٨

۲۸

٢١
 

11

٢٠

۱۰

١٩

۹

١٨

۸

١٧

۷

١۶

۶

١۵

۵

٢٨

۱۸

٢٧
 

17

٢۶

۱۶

٢۵

۱۵

٢۴

۱۴

٢٣

۱۳

٢٢

۱۲

 

٣١

۲۱

٣٠

۲۰

٢٩

۱۹


 

 


خرداد ١٣٨۶
May- June 2007

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat

 

۴

۲۵

٣
 

24

٢

۲۳

١

۲۲

  

١١

۱ June

١٠

۳۱

٩

۳۰

٨

۲۹

٧

۲۸

۶

۲۷

۵

۲۶

١٨
 

8

١٧

۷

١۶

۶

١۵

۵

١۴

۴

١٣

۳

١٢

۲

٢۵

۱۵

٢۴
 

14

٢٣

۱۳

٢٢

۱۲

٢١

۱۱

٢٠

۱۰

١٩

۹

 

٣١

۲۱

٣٠

۲۰

٢٩

۱۹

٢٨

۱۸

٢٧

۱۷

٢۶

۱۶


١۵ خرداد = قیام ١۵ خرداد ١۴ خرداد = درگذشت آیت الله خمینى
  ٢٨ خرداد = شهادت حضرت فاطمه


 

 


تیر ١٣٨۶
June-July 2007
 

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
١

۲۲

 

 

 

 

 

 

 

٨

۲۹

٧

۲۸

۶

۲۷

۵

۲۶

۴

۲۵

٣

۲۴

٢

۲۳

١۵
 

6

١۴

۵

١٣

۴

١٢

۳

١١

۲

١٠

۱ July

٩

۳۰

٢٢

۱۳

٢١
 

12

٢٠

۱۱

١٩

۱۰

١٨

۹

١٧

۸

١۶

۷

٢٩

۲۰

٢٨

۱۹

٢٧

۱۸

٢۶

۱۷

٢۵

۱۶

٢۴

۱۵

٢٣

۱۴

WwW.kOchOlO.Org

٣١

۲۲

٣٠

۲۱


 

 


امرداد ١٣٨۶
July-August 2007
 

 

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
۵
 

27

۴
 

26

٣

۲۵

٢

۲۴

١

۲۳

 

 

١٢

۳

١١

۲

١٠

۱ Aug

٩

۳۱

٨

۳۰

٧

۲۹

۶

۲۸

١٩
 

10

١٨

۹

١٧

۸

١۶
 

7

١۵

۶

١۴

۵

١٣

۴

٢۶

۱۷

٢۵
 

16

٢۴

۱۵

٢٣

۱۴

٢٢

۱۳

٢١

۱۲

٢٠

۱۱

WwW.kOchOlO.Org

٣١
 

22

٣٠
 

21

٢٩

۲۰

٢٨

۱۹

٢٧

۱۸


۶  امرداد = ولادت حضرت على
٢٠ امرداد = مبعث حضرت رسول


 

 


شهریور ١٣٨۶
August-September 2007

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
٢

۲۴

١
 

23

٩

۳۱

٨

۳۰

٧

۲۹

۶

۲۸

۵

۲۷

۴

۲۶

٣

۲۵

١۶
 

7

١۵

۶

١۴

۵

١٣

۴

١٢

۳

١١

۲

١٠

۱ Sep

٢٣

۱۴

٢٢
 

13

٢١

۱۲

٢٠

۱۱

١٩

۱۰

١٨

۹

١٧

۸

٣٠

۲۱

٢٩

۲۰

٢٨

۱۹

٢٧

۱۸

٢۶

۱۷

٢۵

۱۶

٢۴

۱۵

WwW.kOchOlO.Org

٣١

۲۲


٧ شهریور = ولادت امام دوازدهم


 

 


مهر ١٣٨۶
September-October 2007
 

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
۶

۲۸

۵

۲۷

۴

۲۶

٣

۲۵

٢

۲۴

١

۲۳

 

١٣

۵

١٢

۴

١١

۳

١٠

۲

٩

۱ Oct

٨

۳۰

٧

۲۹

٢٠

۱۲

١٩
 

11

١٨

۱۰

١٧

۹

١۶

۸

١۵

۷

١۴

۶

٢٧

۱۹

٢۶
 

18

٢۵

۱۷

٢۴

۱۶

٢٣

۱۵

٢٢

۱۴

٢١

۱۳

WwW.kOchOlO.Org

٣٠

۲۲

٢٩

۲۱

٢٨

۲۰


١١ مهر = شهادت حضرت على
٢١ مهر = عید فطر


 

 


آبان ١٣٨۶
October-November 2007
 

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
۴

۲۶

٣
 

25

٢

۲۴

١

۲۳

 

 

 

١١

۲

١٠

۱ Nov

٩

۳۱

٨

۳۰

٧

۲۹

۶

۲۸

۵

۲۷

١٨
 

9

١٧

۸

١۶

۷

١۵

۶

١۴

۵

١٣

۴

١٢

۳

٢۵

۱۶

٢۴
 

15

٢٣

۱۴

٢٢

۱۳

٢١

۱۲

٢٠

۱۱

١٩

۱۰

WwW.kOchOlO.Org

٣٠

۲۱

٢٩

۲۰

٢٨

۱۹

٢٧

۱۸

٢۶

۱۷


١۵ آبان = شهادت امام جعفر صادق


 

 


آذر ١٣٨۶
November-December 2007
 

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat

 

٢
 

23

١

۲۲

WwW.kOchOlO.Org

٩

۳۰

٨

۲۹

٧

۲۸

۶

۲۷

۵

۲۶

۴

۲۵

٣

۲۴

١۶
 

7

١۵

۶

١۴

۵

١٣

۴

١٢

۳

١١

۲

١٠

۱ Dec

٢٣

۱۴

٢٢
 

13

٢١

۱۲

٢٠

۱۱

١٩

۱۰

١٨

۹

١٧

۸

٣٠

۲۱

٢٩

۲۰

٢٨

۱۹

٢٧

۱۸

٢۶

۱۷

٢۵

۱۶

٢۴

۱۵


 

 


دى ١٣٨۶
December 2007- January 2008

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat

 

 

٧

۲۸

۶

۲۷

۵

۲۶

۴

۲۵

٣

۲۴

٢

۲۳

١

۲۲

١۴
 

4

١٣

۳

١٢

۲

١١

۱ Jan

١٠

۳۱

٩

۳۰

٨

۲۹

٢١

۱۱

٢٠
 

10

١٩

۹

١٨

۸

١٧

۷

١۶

۶

١۵

۵

٢٨

۱۸

٢٧

۱۷

٢۶

۱۶

٢۵

۱۵

٢۴

۱۴

٢٣

۱۳

٢٢

۱۲

WwW.kOchOlO.Org

٣٠

۲۰

٢٩

۱۹


٨  دى = عید غدیر خم
٢٩ دى = عاشورا


 

 


بهمن ١٣٨۶
January- February 2008

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
۵

۲۵

۴
 

24

٣

۲۳

٢

۲۲

١

۲۱

 

 

١٢

۱ Feb

١١

۳۱

١٠

۳۰

٩

۲۹

٨

۲۸

٧

۲۷

۶

۲۶

١٩
 

8

١٨

۷

١٧

۶

١۶

۵

١۵

۴

١۴

۳

١٣

۲

٢۶

۱۵

٢۵
 

14

٢۴

۱۳

٢٣

۱۲

٢٢

۱۱

٢١

۱۰

٢٠

۹

WwW.kOchOlO.Org

٣٠

۱۹

٢٩

۱۸

٢٨

۱۷

٢٧

۱۶


٢٢ بهمن = سالروز انقلاب


 

 


اسفند ١٣٨۶
February-March 2008

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه Fri
Thu
Wed
Tue
Mon
Sun
Sat
٣

۲۲

٢
 

21

١

۲۰

 

 

 

 

١٠

۲۹

٩

۲۸

٨

۲۷

٧

۲۶

۶

۲۵

۵

۲۴

۴

۲۳

١٧
 

7

١۶

۶

١۵

۵

١۴

۴

١٣

۳

١٢

۲

١١

۱ March

٢۴

۱۴

٢٣
 

13

٢٢

۱۲

٢١

۱۱

٢٠

۱۰

١٩

۹

١٨

۸

WwW.kOchOlO.Org

٢٩

۱۹

٢٨

۱۸

٢٧

۱۷

٢۶

۱۶

٢۵

۱۵


١٨ اسفند = شهادت امام رضا ٩  اسفند = اربعین حسینى
  ٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت

 

چاپ تقویم بدون عکس

برچسب ها :


ارسال نظر