متخصصان نشانه*شناس و گروهی از روانشناسان، معتقدند شیوه امضا کردن آدم*ها می*تواند برخی از خصوصیات*شان را آشکار کند و به ما بگوید که در مقابل*شان باید چه رفتاری را در پیش بگیریم.


امضای منطقی*ها
اگر در زمان امضا کردن، خودکار را به طرف عقربه*های ساعت حرکت می*دهد، فردی منطقی است. اما اگر برعکس این حرکت را انجام می*دهد، احتمالا با فردی روبه*رو هستید که به آسانی دلایل شما را نمی*پذیرد و قانع نمی*شود، چراکه افرادی که برخلاف عقربه*های ساعت امضا می*کنند، معمولا آدم*هایی غیرمنطقی هستند. پس بهتر است زمانی که فرد مقابل*تان امضا می*کند، در کنارش حضور داشته باشید تا علاوه بر شکل امضا، بتوانید جهت حرکت خودکار روی کاغذ را هم ببینید.

امضای بی*خیال*ها
کسانی که امضایشان، گنگ و خط*خطی است و با عجله و بدون درنگ امضا می*کنند، زندگی را آسان می*گیرندو به خاطر موانع**ای که برسر راه*شان است، زندگی را به کام خود تلخ نمی*کنند. اگر شما هم آدم آسان گیری باشد،*در کنار آنها خوش*خواهید گذراند؛ اما اگر سخت گیر و عصبی باشید بودن با آنها برای*تان سخت*ترین کار خواهد بود.
امضای جدی*ها
آدم*هایی که هنگام امضا کردن، خودکار را روی کاغذ فشار می*دهند، اغلب افراد جدی و منظمی هستند. اگر کاری را به آنها سپرده*اید، نیازی نیست که نگران انجام شدنش باشید، چون نظم آنها نگرانی شما را برطرف می*کند اما باید بدانید که این افراد استرس زیادی دارند و احتمال دارد از ضربه*ای یا سختی*ای که در کودکی خورده*اند، آسیب دیده باشند.امضای مرموز*ها

اگر هنگام امضا کردن، خودکار را آرام حرکت می*دهد و مراقب است که به بهترین شکل امضا کند، احتمالا شخصیتش با آنچه بروز می*دهد متفاوت است و می*خواهد در مقابل شما، خود را بهتر از آنچه که هست جلوه دهد. در مقابل چنین فردی کمی محتاط باشید و زمان بیشتری را صرف شناختن خود واقعی*اش درنظر بگيريد، چراکه به احتمال زیاد، او چیزهای زیادی را برای پنهان کردن از شما دارد.
امضای آدم*های مغرور
آدم*هایی که به*جای امضا کردن، نام خود را می*نویسند، خود را فردی باارزش می*دانند و به توانایی*هایشان ایمان دارند. آنها دوست دارند نامشان را در همه جا مطرح کنند و آنقدر خود را مطرح و توانمند می*دانند که ممکن است گاهی مغرور و خودخواه جلوه کنند. این افراد تمام تلاش*شان را می*کنند تا در موقعیت*های شایسته*ای قرار بگیرند و از این راه احساس غرور*شان را ارضا کنند.
امضای برونگراها
اگر با فردی روبه*رو هستید که بزرگ و با حروف درشت امضا می*کند، احتمالا با یک برونگرا در ارتباط هستید. بررسی*ها می*گوید آنها افراد با اعتماد به نفسی هستند که گاهی خودشان را بیش از حد باور دارند اما به*دليل اراده قوی*شان می*توانید روی آنها حساب کنید. از طرف دیگر، کسانی که در سمت راست یک متن امضا می*کنند، آدم*هایی برونگرا و اجتماعی هستند که خیلی راحت با غریبه*ها صمیمی می*شوند و اگر با چنین فردی به مهمانی دعوت شوید، حتما به شما خوش می*گذرد.

امضای لجباز*ها
اما اگر طرف مقابل*تان در امضایش از خطوط عمودی استفاده می*کند، باید بدانید با فردی لجباز روبه*رو هستید که معمولا هر کاری که بخواهد، انجام می*دهد، چراکه این افراد، معمولا روی تصمیم*ها و کارهایی که می*خواهند انجام دهند، پافشاری می*کنند. البته این خصلت آنها همیشه هم بد نیست، چون برای رسیدن به چیزی که می*خواهند تلاش و پافشاری می*کنند، اگر شما هم آدم لجبازی هستید، *احتمالا آسان با چنین فردی کنار نمی*آیید.
امضای عصبی*ها
اگر با فردی روبه*رو هستید که امضایش شلوغ *است، بدانید که شخصیتی مضطرب و ناآرام دارد به ویژه اگر این شخص، امضایی با شکل*های در هم و آشفته را انتخاب کرده *است، می*توانید آسان*تر احتمال مضطرب بودنش را مطرح کنید. چنین فردی آسان از کوره در می*رود، پس در مقابل او کمی محتاط*تر رفتار کنید. بعید نیست که این افراد آدم*های شکاکی باشند و بخواهد از همه رفتارهای شما سر در بیاورند.
امضای مهربان*ها
آدم*های مهربان و بخشنده، هنگام امضا کردن، قلم را بسیار آرام روی کاغذ حرکت می*دهند. سادگی امضای آنها، از قلب ساده*شان خبر می*دهد. آنها یا شخصیتی ساده دارند یا سواد بالایی ندارند. این افراد به راحتی حرف دیگران را باور می*کنند و خودشان هم برای بزرگ*تر جلوه دادن شخصیت*شان به دروغ و فریب رو نمی*آورند.
امضای سختکوش*ها
کسانی که در امضایشان از خطوط منحنی و بدون زاویه استفاده می*کنند، آدم*های سختکوشی هستند که با هوش و پشتکار فراوانشان به هر چه بخواهند می*رسند. این افراد برای رسیدن به اهداف خود بسیار مصمم و پر تلاش هستند و تا رسیدن به هدفشان، صبور و بردبارند.آنها حتی با وجود مشکلات هم، هرگز از تصمیم*شان منصرف نمی*شوند.


امضای*خجالتی*ها
کسانی که کوتاه و کوچک امضا می*کنند، افرادی خجالتی هستند که اعتماد به نفس پایینی دارد. آنها از توانایی*های خودشان a و معمولا خود را در حاشیه قرار می*دهند وa در مهمانی*ها به راحتی با غریبه*ها صمیمی نمی*شوند. آنها آنقدر به خودشان بی*اعتماد هستند که حتی نمی*خواهند در صفحه کاغذ جای زیادی را اشغال کنند و سعی می*کنند امضایی کوچک داشته باشند.
(بدون عکس)
امضای درونگراها
افرادی که سمت چپ صفحه را برای امضا کردن انتخاب می*کنند، آدم*های خجالتی و درونگرایی هستند که راحت با هرکسی کنار نمی*آیند. این افراد از اینکه به جمعی وارد شوند که کسی را در آن نمی*شناسند عذاب می*کشند و دوست ندارند کسی سر از کار*شان در بیاورد. آنها سرشان به کار خودشان گرم است و قرار گرفتن در موقعیت*های ناگهانی، می*تواند آنها را به شدت مضطرب و حتی ناامید کند.(بدون عکس)
امضای صادق*ها
برای آنکه بدانید با فردی صادق روبه*رو هستید یا نه، می*توانید از او بخواهید یک فرم را هم امضا کند. بررسی*ها می*گوید اگر او بالای فرم را امضا کرد، احتمالا آدم راستگویی نیست، اما اگر پایین فرم را امضا کرد، بیشتر می*توانید به گفته*هایش اعتماد کنید. از نظر آنها کسانی که بالای فرم را امضا می*کنند، کمتر به تعهدات*شان پایبند می*مانند؛ پس بهتر است قبل از اعتماد کردن بهانه*ای برای گرفتن امضایش پیدا کنید.